Todoele.net

Trabajo - Ofertas
 Volver a la lista
Puesto  Comparte
Profesor agregado - Lengua española 
Empresa 
Universidad de Barcelona 
Lugar   País
Barcelona  España
Dirección 
 
Fecha de publicación   Fecha límite
23 de marzo de 2018  20 de abril de 2018 
Página web 
seu.ub.edu/ofertaPublicaCategoriaPublic 
Correo electrónico 
 
Descripción 
En el DOGC del 20 de març de 2018, es fa pública la resolució de la UB per la qual es convoquen places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral.

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió, el procediment i les sol·licituds, us podeu adreçar a l'Oficina d'Afers Generals de l'Administració de Centre corresponent, o bé a Personal Acadèmic (Pavelló Rosa)

El termini de presentació d'instàncies comença el dimecres dia 21 de març de 2018 i finalitza el dia 20 d'abril de 2018 (ambdós inclosos). Les instàncies es poden presentar al Registre del Pavelló Rosa, situat al recinte de la Maternitat (Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) i a la resta d'oficines de registre incloses al document "Relació i horaris dels Registres Generals de Centre de la Universitat de Barcelona", que es pot consultar a la pàgina web: http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html, o per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

El pagament de les taxes es pot efectuar en qualsevol de les oficines del Banc Bilbao Vizcaya Argentària o del Banc de Santander mitjançant l'ingrés en caixa als números de compte corrent indicats a la sol.licitud o bé electrònicament amb targeta de crèdit a l'enllaç següent: Pagament electrònic concurs professorat.

Convocatòria
Places
Bases de la convocatòria
Sol·licitud 
Comentarios 
 
 Volver a la lista