Todoele.net

Trabajo - Ofertas
 Volver a la lista
Puesto  Comparte
Coordinador Proyecto Acogida Sociolinguistica (BCN) 
Empresa 
Fundació Servei Solidari 
Lugar   País
Barcelona  España
Dirección 
C/Sant Antoni Abat 61
08001 Barcelona 
Fecha de publicación   Fecha límite
9 de diciembre de 2018  15 de diciembre de 2018 
Página web 
www.serveisolidari.org 
Correo electrónico 
serveisolidari@serveisolidari.org 
Descripción 

El projecte

El coneixement de les llengües d'acollida és un element clau per a fomentar la inclusió social i aconseguir que qui hi participa adquireixi les eines que li permetin exercir la seva ciutadania.

Des de Formació Bàsica s'ofereixen cursos de formació lingüística i itineraris de formació instrumental (alfabetització i neolectura). Acompanyem la formació de català i castellà amb activitats per a potenciar el coneixement de la cultura i de l'entorn: tertúlies literàries, creació de parelles lingüístiques, participació social, creació d'espais de relació intercultural, etc.

Actualment el projecte compta amb un equip format per dues professionals i més de 40 persones voluntàries.

A través de Formació Bàsica, Servei Solidari forma part de la Comissió de Formació de la coordinadora de la llengua.

Cerquem

Una persona coordinadora del projecte que, amb una mirada global i en connexió amb la resta d'àmbits i projectes de la institució, vetlli pels aspectes educatius, socials i logístics del programa.

El perfil ideal és el d'una persona:

Amb experiència en la coordinació de projectes similars, d'acollida socio-lingüistica.
Formació i experiència en l'ensenyament d'espanyol per estrangers (ELE) a ser possible amb persones nouvingudes i/o perfils en risc d'exclusió.
Titulació en filologia, pedagogia, educació social o similar
Persona empàtica, proactiva i responsable, amb capacitat de treballar en equip i coordinar persones.
Que visqui la diversitat cultural i lingüística com una riquesa i tingui un interès i vinculació genuïns pels col·lectius més vulnerables

Les principals funcions són:

Planificar el projecte, vetllar pel seu bon funcionament global i per la coordinació amb la resta de projectes i àmbits de la institució.
Coordinar l'equip, tant de professionals com de les persones voluntàries
Vetllar per la revisió i formulació activa del projecte per assegurar-ne adequació a la realitat, analitzar-ne els àmbits de millora i promoure'n la consolidació metodològica
Vetllar per la formació i acompanyament de les persones voluntàries que imparteixen les classes i participen en les activitats, per l'adequació dels espais, pels aspectes logístics i de comunicació.
Coordinació i acompanyament de les persones en pràctiques.
Vetllar pel treball en xarxa amb la resta de projectes de l'entitat i amb altres projectes, xarxes i entitats de la ciutat que treballen en àmbits propers. En particular, formem part de la Comissió de Formació de la Coordinadora per la Llengua.
Vetllar pel registre i seguiment dels indicadors previstos i, amb l'acompanyament del l'equip d'administració, pels processos de formulació i justificació que requereixen els finançadors.
Col·laborar amb la direcció, equips administratius i de comunicació quan sigui necessari per a promoure la promoció interna i externa del projecte.

Durada del contracte, horari i condicions laborals

Es planteja una contractació indefinida, amb període de prova. Jornada completa de 38,5 h amb distribució horària a convenir, repartida en matins i tardes.

Les condicions del contracte base són de 21.912€ més un complement de coordinació de 2.000€ (imports bruts anuals)

Les persones interessades poden enviar el seu CV i carta de motivació a serveisolidari@serveisolidari.org

 
Comentarios 
 
 Volver a la lista