Actividades: Arón Simón Marcos

Nivel: A1, A2
Objetivos: Reforzar las fórmulas para expresar intención/deseo (querer + verbo en infinitivo) y gusto (gustar + verbo en infinitivo). 

Contenidos gramaticales

Destinatarios