Actividades: Ana Ligia López Jurado

Nivel: A2
Objetivos: Aprender a narrar un acontecimiento en pretérito indefinido. 

Contenidos gramaticales

Destinatarios